Chính sách

Chính sách bảo mật

05:07:44 10-07-2018

Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với baobi257.com. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi truy cập trang web, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh.

Nếu quý khách có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi email tới xuatnhapkhau257@gmail.com, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những nhận xét của quý khách.

Quy định Bảo mật của chúng tôi hoàn toàn tuân theo theo Quy định của Pháp luật về Bảo mật thông tin cá nhân.

 

Thu thập thông tin cá nhân

baobi257.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. 

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Tư vấn thông tin liên quan đến sản phẩm.

- Giao hàng.

- Cập nhật chương trình và chính sách bán hàng, khuyến mãi.

 

Bảo mật thông tin cá nhân

baobi257.com đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:

  • - Giới hạn truy cập thông tin cá nhân.
  • - Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.
  • - Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

 

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại tại công ty của chúng tôi, với sự đồng ý của quý khách. Trong một vài trường hợp đặc biệt, baobi257.com có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. baobi257.com cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

 

Xóa thông tin cá nhân:

Quý khách có quyền gửi yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu đã cung cấp cho chúng tôi thông qua email: xuatnhapkhau257@gmail.com.

Chúng tôi cam kết sẽ xóa toàn bộ các dữ liệu có liên quan đến quý khách.

Thay đổi của Chính sách Bảo mật 

baobi257.com có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

 

Các bài viết khác

back-to-top.png